Informacje i historia

Klub sportowy „UKS GIGANCI Radymno” powstał w lutym 2015.
Założycielem została grupa Rodziców, którzy poświęcili swój czas wolny, angażując się w rozwój sportowo-rekreacyjny młodzieży szkół podstawowych w wieku 7-13 lat na terenie Miasta i Gminy Radymno.


Terenem działania Klubu jest Miasto Radymno i Gmina Radymno.

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 3 oraz art.4 ust. 7 usta­wy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z nauczycielami, radą szkoły, innymi klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
 

dane klubu:
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„GIGANCI RADYMNO”
ul. Lwowska 16, 37-550 Radymno
NIP 7922291541, REGON 360716857

 

Cele statutowe:

  • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów;
  • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
  • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
  • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
  • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
  • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości