Warunki uczestnictwa

Członkami „UKS Giganci Radymno” są osoby pełnoletnie, reprezentujące dzieci i młodzież.

Warunki uczestnictwa określ statut.

Do obowiązków członków Klubu należy:

  • branie czynnego udziału w działalności Klubu;
  • przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
  • godne reprezentowanie barw Klubu;
  • płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

​dane do wpłaty składek członkowskich:
Nr konta: 13 1240 2601 1111 0010 6171 8637
Bank PEKAO SA I O. w Radymnie
tytuł wpłaty: nazwisko i imię dziecka_miesiąc wpłaty_rok

UWAGA: w sytuacjach szczególnych, zgodnie Uchwałą Zarządu Klubu podjętą w czasie Walnego Zgromadzenia  istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku wpłaty składek - zainteresowanych prosimy o kontakt z Zarządem Klubu.

W dniu 15.01.2016r. na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ustalono, iż za miesiąc lipiec 2016 opłaty nie będą wnoszone z uwagi na przerwę w treningach.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości